Kontaktni podatki stari

Naši polni kontakni podatki so:

Predsednica društva: Borjana Koželj

Mentorica skupine Vox Alia in urednica revije: Maša Orel (masa.tkavc@gmail.com)

DRUŠTVO ZA POMOČ ODRASLIM OSEBAM Z MOTNJO AVTISTIČNEGA SPEKTRA –

ASPERGERJEV SINDROM

Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Davčna številka:33183309

Matična številka: 4018397

TRR: SI 56 6000 0000 0423 573 HRANILNICA LON PE Škofja Loka