Kontaktni podatki

Tukaj lahko nadete naše polne kontaktne podatke ter uradne ure PE Center ASPI

Društvo ASPI
Tržaška cesta 2
1000 Ljubljana
Tel: +386 31 675 111
E-mail: drustvo.aspi@gmail.com Predsednica društva: Borjana Koželj
Podpredsednica: Nevenka Kavkler
Davčna številka:33183309
Matična številka:4018397
PE Center ASPI
Stobovska 8
1230 Domžale
Tel: +386 51 668 356 (v času uradnih ur)
E-mail: drustvo.aspi@gmail.com
Strokovni vodja: Nevenka Nakrst
Strokovna sodelavka: Tina Janežič

Tekoči račun: Delavska hranilnica , št. računa: IBAN: SI 56 6100 0001 9682 326